Üdvözöljük a Német alapszókincs oldalain!

Az A1-B1 szintű német nyelvvizsgák szókincse.

Tanulja és gyakorolja a német alapszókincset példamondatokkal! A német alapszókincs intenzív elsajátításához oldalainkon több mint tízezer hangos példamondat áll rendelkezésre.

Az oldal megosztásával segítsen németül tanuló barátainak, ismerőseinek is, hogy a Német alapszókincs oldalaira könnyebben rátaláljanak!

A szókincsfejlesztő az A1-A2-B1 szintű nyelvvizsgák és a Deutsch-Test für Zuwanderer (a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga) szókincsét tartalmazza.

A hétköznapi élethez szükséges, praktikus szókincs egy jó kiindulópont lehet a német nyelvterületen tanulni, dolgozni, vagy az ott élni szándékozók számára.

A német szókincsfejlesztő használható önállóan a német szavak gyors megtanulásához és gyakorlásához, vagy egy hasznos segédeszköz lehet bármely A1-A2-B1 szintű nyelvtanfolyamhoz a nyelvvizsgára készülők számára.

Német alapszókincs oldalunk nagy népszerűséget ért el a német nyelvterületen dolgozók és az oda készülők körében. Oldalaink nagy segítségükre lehetnek abban, hogy a nyelvet mindennapjaikban minél előbb sikeresen használatba vehessék.

Oldalainkon az alapszókincs mellett lehetőség van a német rendhagyó igék és a német igevonzatok használatának gyakorlására is.

A Német alapszókincs a Német webszótárral integrálva egy rendkívül hatékony eszközt nyújt a német nyelvtanuláshoz.

A német alapszókincs

A tréner szókincse 2835 szót és 10500 példamondatot foglal magában. A tréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1, A2, és B1 szintjeihez igazodik, és általában a szavak alap jelentéseit közli.

A példamondatok döntően az alapszókincs szavaiból épülnek fel, így a német szavak tanulásakor automatikusan egy nagyon intenzív tanulási-ismétlési kör alakulhat ki. A gyakorlatokban a folyamatos és automatikus ismétlés nagyban segítheti az aktív szókincs gyors bővítését.

A német alapszókincs leckéi és témái

Oldalainkon a teljes alapszókincs kétféle csoportosításban érhető el.

A leckék szerinti felosztásban a szavak sorrendje egy tényleges A1-A2-B1 szintű német nyelvtanfolyam szójegyzékének sorrendjét követi (45 lecke, leckénként 9 gyakorlat). A leckék szerinti egyenletes felosztás a szavak tanulását jól tervezhetővé és követhetővé teszi, és a példamondatokkal a német alapszókincs egy tanfolyamszerű, önálló elsajátítását támogatja. A leckék végén a leckében szereplő szókincs ismerete mindig leellenőrizhető.

A témák szerinti felosztás az A1-A2-B1 nyelvi szintek és a Deutsch-Test für Zuwanderer német nyelvvizsgák témakör követelményeit figyelembe véve került kialakításra. A német nyelvvizsga témakörökkel a tréner egy hasznos segédeszköz lehet egy-egy témakör szavainak megtanulásához és gyakorlásához a nyelvvizsgára készülők számára.

A német alapszókincs gyakorlatai

A gyakorlatok a leckénkénti és a témánkénti felosztásban is két részből állnak. Az első részben a gyakorlatban szereplő német szavak kiejtését lehet meghallgatni és a bemondó után elismételni (lejátszás gomb), valamint a szavak jelentéseit lehet áttekinteni és megtanulni. A szavak tanulása után a szavak kiejtését és leírását együttesen lehet begyakorolni (Gyakorlás gomb). A német szavak tanulását különböző színkódok segítik (pl. a főnév nemének jelölése).

A gyakorlat második része a német szavak megfelelő használatát példamondatokon keresztül mutatja be (Példák gomb). A szavakhoz tartozó példamondatok tanulmányozása, megértése után a szavak jelentéseit a példamondatokon keresztül lehet gyakorolni (Gyakorlás gomb). A példamondatok kiegészítése, gyakorlása során javasoljuk a német szavak és mondatok hangos kiejtését, kimondását.

Amennyiben a gyakorlat szavaihoz vonzatok is kapcsolódnak, akkor a példamondatok oldalán a szavakhoz tatozó vonzatok is megtanulhatók és gyakorolhatók (automatikusan megjelenő Vonzatok gomb).

A nehezen tanulható szavak külön gyakorlásához egyszerűen saját gyakorlatok is készíthetők és lementhetők.

Az aktuális oldal mindig lementhető a böngésző könyvjelzői közé, és így a tanulás később bárhonnét, bármikor folytatható. Az oldalakon egy szóra duplán kattintva a szó a kereső sorba beíródik, így a szó gyorsan kikereshető (pl. a példamondatok szavainak keresésekor).

Német rendhagyó igék

Az alapszókincs tanulása mellett (vagy attól függetlenül) a német szókincstrénerrel a német rendhagyó igék ragozásának tanulására, gyakorlására is lehetőség van. A német rendhagyó igéket *-al jelöltük, és a különböző listákban a német rendhagyó igékre kattintva azonnal elérhetők a ragozásukkal kapcsolatos információk.

Egyéb gyakorlási lehetőségek

A német alapszókincs tanulása mellett lehetőség van a német igék eset- és elöljáró vonzatainak gyakorlására is. A példamondatok színkódolással kihangsúlyozzák a megfelelő német igevonzatokat (ezekbe a gyakorlatokba a "sich"-es igék gyakorlását is belevontuk).

A Német webszótárral gyorsan, kényelmesen fordíthat német szövegeket, és a szótár jelzi a német alapszókincshez tartozó szavakat is.

Amennyiben egy komplett, tematikus, A1-A2-B1 szintű online nyelvtanfolyammal szeretne önállóan németül tanulni, tekintse meg a Nicos Weg oldalait.

A németül tanulóknak javasoljuk a magyar nyelvtani alapfogalmak gyors áttekintését is. Ez a rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a további nyelvtanulás során.

Jó tanulást!

© 2022 www.nemet-alapszokincs.info. Oldalainkkal kapcsolatban minden jog (további terjesztés, feldolgozás, platformra átdolgozás, stb.) fenntartva.

Gyors gyakorlás

Keresés az alapszókincsben

Szó:

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Nyelvvizsga témakörök (A1-B1)

Szókincs leckék

Leckék  Egyedi gyak.  Lecke lista

Látogatók

Jelölje be Facebook oldalunkat is!

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü