Gyakorlás

Igei vonzatok (esetek)

Igei vonzatok (elöljárók)

Melléknévi vonzatok

Társoldalak

Német nyelvtan online

Német webszótár (alapszókincs felismeréssel)

Deutsch Interaktiv (önálló német nyelvtanulás)

Német nyelvtani kifejezések

Magyar nyelvtan németül tanulóknak

Angol szókincs (A1-C2)

Üdvözöljük a Német alapszókincs oldalain!

Tanulja és gyakorolja a német alapszókincset példamondatokkal! Az intenzív gyakorláshoz oldalainkon több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.

A hétköznapi élethez szükséges, praktikus szókincs egy jó kiindulópont lehet a német nyelvterületen tanulni, dolgozni, vagy az ott élni szándékozók számára.

Német alapszókincs oldalunk nagy népszerűséget ért el a német nyelvterületen dolgozók és az oda készülők körében. Oldalaink nagy segítségükre lehetnek abban, hogy a nyelvet - mint a kommunikáció eszközét - mindennapjaikban minél előbb sikeresen használatba vehessék.

A tréner használható önállóan az alapszavak gyors megtanulásához és gyakorlásához, vagy egy hasznos segédeszköz lehet bármely A1-A2-B1 szintű nyelvtanfolyamhoz a nyelvvizsgára készülők számára.

Oldalainkon az alapszókincs mellett lehetőség van a német rendhagyó igék és a német igevonzatok használatának gyakorlására is.

Ha csak pár perce van, és szeretné ezt német szavak tanulásával hasznosan eltölteni, válasszon a gyors gyakorlási lehetőségek közül.

Segítsen barátainak, ismerőseinek is, hogy oldalainkra rátaláljanak!

A német alapszókincs

A német szókincstréner a Zertifikat Deutsch és a Deutsch-Test für Zuwanderer (a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga) szókincsét tartalmazza. A tréner szókincse 2835 szót és 10500 példamondatot foglal magában. A tréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1, A2, és B1 szintjeihez igazodik, és általában a szavak alap jelentéseit közli.

A példamondatok döntően az alapszókincs szavaiból épülnek fel, így a német szavak tanulásakor automatikusan egy nagyon intenzív tanulási-ismétlési kör alakulhat ki. A gyakorlatokban a folyamatos és automatikus ismétlés nagyban segítheti az aktív szókincs gyors bővítését.

A német alapszókincs leckéi és témái

Oldalainkon a teljes alapszókincs kétféle csoportosításban érhető el.

A leckék szerinti felosztásban a szavak sorrendje egy tényleges A1-A2-B1 szintű német nyelvtanfolyam szójegyzékének sorrendjét követi (45 lecke, leckénként 9 gyakorlat). Az alapszókincs egyenletes, leckénkénti felosztása így a példamondatokkal a német alapszókincs egy tanfolyam szerű, önálló elsajátítását segítheti.

A témák szerinti felosztás a Start Deutsch, a Zertifikat Deutsch, és a Deutsch-Test für Zuwanderer német nyelvvizsgák témakör követelményeit figyelembe véve került kialakításra. A német nyelvvizsga témakörökkel a tréner egy hasznos segédeszköz lehet egy-egy témakör szavainak megtanulásához és gyakorlásához a nyelvvizsgára készülők számára.

A német szavak tanulása, gyakorlása történhet a gyors gyakorlási lehetőséggel is, egy véletlenszerűen választott gyakorlaton keresztül (pl. így egyszerűen szavakat és mondatokat tanulhat az alapszókincsből, amikor erre van egy kis kedve és ideje).

A német alapszókincs gyakorlatai

A gyakorlatok a leckénkénti és a témánkénti felosztásban is két részből állnak. Az első részben a gyakorlatban szereplő német szavak kiejtését lehet meghallgatni és a bemondó után elismételni (lejátszás gomb), valamint a szavak jelentéseit lehet áttekinteni és megtanulni. A szavak tanulása után a szavak kiejtését és leírását együttesen lehet begyakorolni (Gyakorlás gomb). A német szavak tanulását különböző színkódok segítik (pl. a főnév nemének jelölése).

A gyakorlat második része a német szavak megfelelő használatát példamondatokon keresztül mutatja be (Példák gomb). A szavakhoz tartozó példamondatok tanulmányozása, megértése után a szavak jelentéseit a példamondatokon keresztül lehet gyakorolni (Gyakorlás gomb). A példamondatok kiegészítése, gyakorlása során javasoljuk a német szavak és mondatok hangos kiejtését, kimondását.

Amennyiben a gyakorlat szavaihoz vonzatok is kapcsolódnak, akkor a példamondatok oldalán a szavakhoz tatozó vonzatok is megtanulhatók és gyakorolhatók (automatikusan megjelenő Vonzatok gomb).

A trénerrel egyszerűen saját gyakorlatok is készíthetők és lementhetők (például a nehezen tanulható szavak külön gyakorlásához).

Az aktuális oldal mindig lementhető a böngésző könyvjelzői közé, és így a tanulás később bárhonnét, bármikor folytatható. Az oldalakon egy szóra duplán kattintva a szó a kereső sorba beíródik, így a szó gyorsan kikereshető (pl. a példamondatok szavainak keresésekor).

Német rendhagyó igék

Az alapszókincs tanulása mellett (vagy attól függetlenül) a német szókincstrénerrel a német rendhagyó igék ragozásának tanulására, gyakorlására is lehetőség van. A német rendhagyó igéket *-al jelöltük, és a különböző listákban a német rendhagyó igékre kattintva azonnal elérhetők a ragozásukkal kapcsolatos információk.

Egyéb gyakorlási lehetőségek

A német alapszókincs tanulása mellett lehetőség van a német igék eset- és elöljáró vonzatainak gyakorlására is. A példamondatok színkódolással kihangsúlyozzák a megfelelő német igevonzatokat.

A német webszótárral gyorsan, kényelmesen fordíthat német szövegeket, és a szótár jelzi a német alapszókincshez tartozó szavakat is.

Amennyiben egy komplett, tematikus, A1-A2-B1 szintű online nyelvtanfolyammal szeretne önállóan németül tanulni, tekintse meg a Deutsch Interaktiv oldalait.

A németül tanulóknak javasoljuk a magyar nyelvtani alapfogalmak gyors áttekintését. Ez a rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a további nyelvtanulás során.

Jó tanulást!

Gyors gyakorlás

Német nyelvvizsga témakörök

Keresés az alapszókincsben

Szó:

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Szókincs leckék

Leckék  Egyedi gyak.  Lecke lista

Rendhagyó igék

Vonzatok

Társoldalak

Deutsch Interaktiv
Önálló német nyelvtanulás.
Német webszótár
Jelzi az alpszókincshez tartozó szavakat.
Német nyelvtan online
Folyamatosan bővülő témakörök.
Magyar nyelvtan németül tanulóknak
Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat.
Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű nyelvvizsgáinak szókincsével.

Látogatók

Segítse barátait, hogy oldalainkra rátaláljanak!